Odling

 

Våra hallon planterades våren 2013 i en sydslutning på Stora Broby beläget vid Ombergs södra fot.

Vår huvudsort är Glen Ample som är en relativt robust sort som passar för vårtklimat och ger hallon

med mycket smak i. Ett par tunnlar är planterade med Tulameen som är en betydligt mer svårodlad

sort och en sort som knappt skall gå att odla så här långt norr ut. Några provplantor finns även av

de nyare sorterna Vajolet, Lagorai och Dolmia och till nästa år har vi en hel tunnel med Vajolet som

är lite tidigare än de andra sorterna och ger stora goda bär.

 

Tunnlarna skyddar hallonplantorna mot väder och vind. Bevattnas och gödslas gör plantorna via

droppbevattning (slangar som släpper ut lite vatten och växtnäring vid varje planta) så vi kan alltid

ge plantorna lagom mycket av vad de nu behöver.

 

Att vi valde att plantera hallonen i tunnlar beror dels på att det skyddar plantorna från att blåsa

sönder och dels kan man ge plantorna ett torrare klimat vilket minskar problemet med

svampsjukdomar. Gråmögel, som är ett problem i bärodling, har vi inte bekämpat (sprutat mot) de

sista åren, tack vare att vi inte får regn på plantorna som står under plasten.

 

Även om vi gör vårt yttersta för att inte behöva bekämpa plantorna kemiskt, är de inte ekologiskt

odlade. Vi bekämpar dem när det är motiverat och när inga andra alternativ finns.  Det är det som

är Integrerad Produktion (IP). Vi sätter ut rovkvalster mot spinnkvalster som är en skadegörare i

bl.a. hallon. Vi använder oss av fällor för att följa utbredningen av Hallonänger (den som ger ”mask

i hallonen”) och fruktfluga. Skulle vi i fällorna hitta för mycket hallonänger eller hittar för mycket

hallonänger i tunnlarna så gör vi en bekämpning då vi inte tror att det är någon som vill äta hallon

med mask i. Allt enligt filosofierna i IP.